Ανακατασκευή Στέγης

Κακής σιδηροκατασκευής στέγη καθώς και έλλειψη θερμομόνωσης με πολλά προβλήματα στεγάνωσης σε διώροφη κατοικία.

Στάδιο 1 : Αποξήλωση παλαιάς σιδηροκατασκεύης στέγης με το κόψιμο κάποιων κομματιών ώστε να δημιουργηθούν βεράντες.
Στάδιο 2 : Δημιουργία καινούριας στέγης με στεγάνωση από ασφαλτική μεμβράνη και θερμομόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη καθώς και διατήρηση μέρους της σιδηροκατασκευής για ταβάνι μελλοντικής κατοικίας.
Στάδιο 3 : Κλείσιμο της στέγης με κεραμίδια και ολοκλήρωση του έργου με την τοποθέτηση υδρορροών.