Αντικατάσταση στέγης και σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης σε ισόγεια κατοικία.

Ισόγεια Κατοικία

Ιδιαιτερότητες έργου:
Παλαιάς κατασκευής στέγη καθώς και των εξωτερικών επιχρισμάτων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μούχλες σε όλο το σπίτι από την υγρασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Στάδιο 1 : Αποξήλωση της παλαιάς στέγης.
Στάδιο 2 : Δημιουργία καινούριας στέγης με στεγάνωση από ασφαλτική μεμβράνη και μόνωση από φυσικό ορυκτοβάμβακα.
Στάδιο 3 : Τοποθέτηση πανίσχυρης κόλλας και πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης.
Στάδιο 4 : Τοποθέτηση υαλοπλέγματος, γωνιοκράνων και νεροσταλλακτών.
Στάδιο 5 : Τοποθέτηση ακρυλικόύ επιχρίσματος.