Ορυκτοβάμβακας

Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα κάτω από τη στέγη , ο οποίος είναι σε μορφή ρολού εύκαμπτος και εύχρηστος χωρίς να μπορεί να προξενηθεί οποιαδήποτε ζημιά ή αστοχία.

Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε έχει τις παρακάτω φυσικές και χημικές ιδιότητες :
* Νέας γενιάς μονωτικό ρολλό φυσικού ορυκτοβάμβακα με επικάλυψη φύλλου ενισχυμένου αλουμινίου της εταιρείας KNAUF TI 312 RA με αλουμίνιο.
* Ο συγκεκριμένος τύπος πλεονεκτεί έναντι των απλών διότι ο συνδέτης είναι χωρίς φορμαλδεΰδη , ο οποίος παράγεται από ταχέως ανανεώσιμα οργανικά υλικά και δεν περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο.
* Η επικάλυψη του φύλλου αλουμινίου , του προσδίδει και υγρομονωτικές ιδιότητες.
* Το πάχος του ορυκτοβάμβακα που θα χρησιμοποιηθεί είναι τα έξι (6) εκατοστά με τις εξής ιδιότητες :
α) Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,040 W / mK
β) Συντελεστής θερμικής αντίστασης υλικού : R = 1.5 m2 K / W