Υγρομόνωση ταράτσας σε πολυώροφη οικοδομή ΙΙ

Υγρομόνωση Ταράτσας

Ιδιαιτερότητες έργου:
Παλαιάς κατασκευής πλάκα σε πολυώροφη οικοδομή επικαλυμμένη με μωσαικό το οποίο ήταν ταλαιπωρημένο και φθαρμένο από τις καιρικές συνθήκες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Στάδιο 1 : Πολύ καλός καθαρισμός της πλάκας και αποκατάσταση των τραυματισμένων σημείων της πλάκας με ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.
Στάδιο 2 : Προεργασία και διαμόρφωση κλίσεων με ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.
Στάδιο 3 : Τοποθέτηση πλέγματος και τριπλή επάλειψη της πλάκας με τσιμεντοειδές υγρομονωτικό καθώς και
αποκατάσταση των υδρορροών της.