Μονώσεις
Στεγανοποιήσεις

monoΤΕΧΝΙΚΗ

Σύντομο Ιστορικό

Η monoΤΕΧΝΙΚΗ Καρδίτσας είναι μία  εταιρεία , που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2013 , με έδρα την πόλη της Καρδίτσας , από  νέους αλλά ταυτόχρονα έμπειρους επιστήμονες , οι οποίοι δραστηριοποιούνταν σε «συγγενείς» με το αντικείμενο  της νέας εταιρείας, δράσεις.
Κύριες δραστηριότητες  της εταιρείας είναι τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης , οι στεγανοποιήσεις – μονώσεις παντός τύπου , η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς και οι ανακαινίσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Εταίροι στην επιχείρηση είναι ο Ξώλιας Βασίλειος (χημικός) με εταιρικό μερίδιο 55% ,  και ο  Στάθης Παύλος (ηλεκτρολόγος μηχανικός) με εταιρικό κεφάλαιο 45%.

Η ανάπτυξη της εταιρείας ήταν ανέλπιστα γρήγορη και κατόρθωσε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να εδραιωθεί στο χώρο αυτό , και να αποκτήσει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο στην αγορά αυτή. Η συνεχόμενα αναπτυσσόμενη πορεία της εταιρείας «ανάγκασε» τους εταίρους πολύ σύντομα να αναζητήσουν καινούρια έδρα που θα καλύπτει τις ανάγκες της, λόγω της μεγάλης ζήτησης των προϊόντων και  των υπηρεσιών της.

Έτσι λοιπόν το Μάρτιο του 2014 η εταιρεία απέκτησε νέα έδρα συνολικού εμβαδού 220 τετραγωνικών μέτρων εκ΄των οποίων τα 140 αποτελούν χώρους αποθήκης και τα υπόλοιπα είναι ο χώρος των  γραφείων. Ταυτόχρονα , η επιχείρηση για να καλύψει τις απαιτήσεις που προκύπτουν λόγω της συνεχόμενης ανέλιξής της, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και τη βελτίωση των υπηρεσιών της,  κάνει χρήση και ιδιόκτητων αποθηκευτικών χώρων των  εταίρων, συνολικού εμβαδού , 1400 τετραγωνικών μέτρων.

monoΤΕΧΝΙΚΗ

Αντικείμενο δραστηριότητας

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται στις κατασκευές πάσης φύσεως και το εμπόριο οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών υλικών , χονδρικό και λιανικό. Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι :

 1. Εργασίες μόνωσης. Ανάληψη εργολαβικά ή υπεργολαβικά και εκτέλεση των εργασιών με οποιονδήποτε τρόπο (ανάθεση , διαγωνισμό , αυτοχρηματοδότηση κ.λ.π.)
 2. Μελέτη , επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων του Δημοσίου , Οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης , άλλων οργανισμών κοινής ωφέλειας δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα και πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων.
 3. Η εκτέλεση έργων αναμόρφωσης και ανάπλασης δημοσίων , δημοτικών και ιδιωτικών χώρων και κτισμάτων και η εκμετάλλευσή τους.
 4. Η εκτέλεση όλων των απαραίτητων εργασιών : Κατεδαφίσεις , εκσκαφές , σκυροδέτηση , τοιχοποιΐα , μονώσεις και στεγανώσεις παντός τύπου , υδραυλικές , ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις , ξυλουργικές εργασίες , εργασίες κουφωμάτων , δαπέδων , χρωματισμών , υαλοπινάκων , κατασκευή στεγών και γενικά κάθε κατασκευαστική εργασία που αφορά τα παραπάνω έργα.
 5. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανολογικών υλικών , υδραυλικών υλικών , υλικών άρδευσης , θέρμανσης , ψύξης , κλιματισμού , εξαερισμού και γενικά πάσης φύσεως υλικών που είναι απαραίτητα για την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η δραστηριότητα της επιχείρησης , καλύπτει γεωγραφικά όλη τη Θεσσαλία , με ήδη εκτελεσθέντα έργα σε Βόλο , Λάρισα , Τρίκαλα και Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται φυσικά στο νομό Καρδίτσας.

monoΤΕΧΝΙΚΗ

Κύρια ενασχόληση
Προμηθευτές – Πελάτες

Η εταιρεία για την προμήθεια και μεταποίηση των υλικών , χρησιμοποιεί σαν προμηθευτές,  κάποιους από τους Leader του χώρου των κατασκευών.
Οι βασικοί προμηθευτές είναι οι παρακάτω :

 • RAVAGO HELLAS B.E.E.
 • AKKIM SEALANTS & ADHESIVES (AKKIM EUROPE SLR)
 • KALIVIS S.A.
 • JUB D.O.O
 • DOW BUILDING SOLUTIONS
 • BASF CHEMICAL COMPANY


Από τις αρχές του 2014 η εταιρεία παρέχει σε αποκλειστική διάθεση για το νομό Καρδίτσας , τα προϊόντα της Basf Chemical Company της μεγαλύτερης εταιρείας χημικών στον κόσμο . Επίσης , από το 2016 παρέχει αποκλειστικά για το νομό Καρδίτσας , τα σύγχρονα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της JUB D.O.O . 

Τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας είναι αξιόλογα και πρέπει κανείς να σταθεί στον σημαντικό για το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται , κύκλο εργασιών.

Ο κλάδος των επισκευών και των ανακαινίσεων , έχει πληγεί  λιγότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας.

monoΤΕΧΝΙΚΗ

Οργάνωση και δομή της επιχείρησης

Η εταιρεία είναι οι άνθρωποί της , τα  ιδρυτικά στελέχη με διαφορετικές αλλά αλληλοσυμπληρώμενες  αρμοδιότητες και δραστηριότητες.

Ξώλιας Βασίλειος

Υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης πελατολογίου και προμηθευτών –Υπεύθυνος επίβλεψης έργων και κατασκευών.

Στάθης Παύλος

Υπεύθυνος σύνταξης και υποβολής φακέλων – δικαιολογητικών έργων

Λόγω της συνεχιζόμενης ανάπτυξής της η εταιρεία για την κάλυψη των αναγκών της ,  απασχολεί τρία  άτομα σαν μόνιμο προσωπικό. Ταυτόχρονα , χρησιμοποιεί τέσσερα εξωτερικά συνεργεία μονώσεων και οικοδομοτεχνικών κατασκευών με τη μέθοδο της υπεργολαβίας.

Συμπερασματικά, η επιχείρηση αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία  που έχει πετύχει δυναμική είσοδο στο χώρο των κατασκευών – ανακαινίσεων , στηριζόμενη στο υψηλό γνωστικό επιστημονικό επίπεδο των εταίρων , στη συνέπεια και στις ανταγωνιστικές τιμές.