Ανακατασκευή και θερμομόνωση στέγης σε πετρόκτιστη κατοικία.

Πετρόκτιστη Κατοικία

Ιδιαιτερότητες έργου:
Παλαιάς κατασκευής στέγη, καθώς και έλλειψη θερμομόνωσης με πολλά προβλήματα στεγάνωσης σε πετρόκτιστη κατοικία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Στάδιο 1 : Αποξήλωση της παλαιάς στέγης.
Στάδιο 2 : Δημιουργία καινούριας στέγης με στεγάνωση από ασφαλτική μεμβράνη και μόνωση από εξηλασμένη πολυστερίνη.
Στάδιο 3 : Επένδυση στέγης με κεραμίδια και ολοκλήρωση του έργου με την τοποθέτηση υδρορροών.