Εξωτερική θερμομόνωση και θερμομόνωση στέγης σε διώροφη οικοδομή

Εξωτερική θερμομόνωση

Ιδιαιτερότητες:
Παλαιάς κατασκευής διώροφη οικοδομή χωρίς θερμομόνωση και χωρίς θερμομόνωση στέγης με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μούχλες σε όλο το σπίτι από την υγρασία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Στάδιο 1 : Πολύ καλός καθαρισμός της επιφάνειας του κτιρίου προκυμένου να γίνει η τοποθέτηση εξωτερικήςωθερμομόνωσης.
Στάδιο 2 : Διαμόρφωση καινούριας εξωτερικής θερμομόνωσης με την τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης καιωακρυλικού επιχρίσματος.
Στάδιο 3 : Προετοιμασία και πολύ καλός καθαρισμός της πλάκας δώματος κάτω από τη στέγη.
Στάδιο 4 : Τοποθέτηση φυσικού ορυκτοβάμβακα για τη θερμομόνωση της στέγης.
Στάδιο 5 : Ολοκλήρωση του έργου.