Πατητή τσιμεντοκονία

Διαμόρφωση εξωτερικού περιβάλλοντα χώρου με χρήση πατητής τσιμεντοκονίας σε νέα κατοικία.

Ιδιαιτερότητες:
Νέας κατασκευής κατοικία

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Στάδιο 1 : Πολύ καλός καθαρισμός του εδάφους και του τσιμέντου
Στάδιο 2 : Δημιουργία πατητής τσιμεντοκονίας με χρώμα και ολοκλήρωση του έργου.