Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Κelyfos

Εξωτερική Θερμομόνωση Κτιρίου

Ιδιαιτερότητες:
Τοποθέτηση εξωτερικού συστήματος θερμομόνωσης σε επιφάνεια νέας κατασκευής για τη δημιουργία υπερσύγχρονου επαγγελματικού κέντρου επί των οδών Ηρ. Πολυτεχνείου & Δ. Λάππα στην πόλη της Καρδίτσας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Στάδιο 1:
Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) Styrofoam IB-SL της εταιρίας DOW στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου η οποία είχε μελετηθεί.

Στάδιο 2:
Τοποθέτηση μηχανικής στήριξης με βύσματα στερέωσης των θερμομονωτικών πλακών της εταιρίας POLYKEM.

Στάδιο 3:
Τοποθέτηση ινοπλισμένης ρητινούχας κόλλας τσιμεντοειδούς βάσης Kelyfos Bond της εταιρίας ISOMAT.

Στάδιο 4:
Τοποθέτηση υαλοπλέγματος ,γωνιοκράνων και νεροσταλακτών Kelyfos της εταιρίας POLYKEM.

Στάδιο 5:
Τοποθέτηση ειδικού διακοσμητικού και υδαταπωθητικού επιχρίσματος κόκκων γρανίτη MARMOCRYL Granit της εταιρίας ISOMAT.