Ταράτσα χωρίς κλίσεις

Σύστημα στεγάνωσης ταράτσας χωρίς κλίσεις

Στεγάνωση ταράτσας

Το σύστημα της στεγάνωσης ταράτσας χωρίς κλίσεις (με λιμνάζοντα νερά) εφαρμόζεται κατά τον παρακάτω τρόπο:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Στάδιο 1: Αποκόλληση υπάρχοντος ασφαλτοπάνου , με τη χρήση φλόγιστρου.
Στάδιο 2: Καλός καθαρισμός του υποστρώματος από σκόνες , σαθρά υλικά κ.λ.π.
Στάδιο 3: Διαβροχή του χωρίς να σχηματιστούν λιμνάζοντα νερά.
Στάδιο 4: Η γωνία που σχηματίζεται στη συμβολή της πλάκας με κατακόρυφα στοιχεία , διαβρέχεται και εξομαλύνεται με το ταχύπηκτο επισκευαστικό μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα DUROSTICK DS-240 , το οποίο λειένεται με τη βοήθεια κυλινδρικού αντικειμένου , ώστε να διαμορφωθεί καμπύλο λούκι.
Στάδιο 5: Επάλειψη της πρώτης στρώσης του λευκού τσιμεντοειδούς HYDROSTOP ROOF της DUROSTICK , σε λωρίδες πλάτους του 1 μέτρου. Η επάλειψη επεκτείνεται και στα κατακόρυφα στοιχεία (στηθαία) κατά 15 – 20 cm.
Στάδιο 6: Στη νωπή στρώση του HYDROSTOP ROOF τοποθετείται και ενσωματώνεται αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα DS – 490 πλάτους 1 m .
Στάδιο 7: Η ενισχυμένη με υαλόπλεγμα πρώτη στρώση , αφού στεγνώσει καλύπτεται από μία δεύτερη επάλειψη με HYDROSTOP ROOF.
Στάδιο 8: Ακολουθεί μία τρίτη καθολική στρώση με HYDROSTOP ROOF σταυρωτά με την προηγούμενη και εφ΄όσον έχει στεγνώσει. Το πάχος της κάθε στρώσης, δεν ξεπερνά το 1 mm.
Στάδιο 9: H τελική στρώση , προστατεύει τη στεγάνωση από τον ήλιο , συντελώντας στη μακροβιότερη αποτελεσματικότητά της.