Θερμομόνωση ισόγειας στέγης

Μόνωση υφιστάμενης στέγης νέας κατασκευής με φυσικό ορυκτοβάμβακα σε ισόγεια κατοικία.

Ιδιαιτερότητες έργου:
Νέας κατασκευής στέγη χωρίς μόνωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Στάδιο 1 : Μερικό άνοιγμα της νέας κατασκευής στέγης.
Στάδιο 2 : Καθαρισμός της επιφάνειας της πλάκας της και τοποθέτηση φυσικού ορυκτοβάμβακα.