Θερμοστεγάνωση Διώροφης Οικοδομής

Θερμοστεγάνωση δώματος σε διώροφη οικοδομή.

Ιδιαιτερότητες έργου :
Παλαιάς κατασκευής πλάκα σε πολυώροφη οικοδομή τραυματισμένης τοπικά από την πάροδο των χρόνων και των καιρικών συνθηκών χωρίς υγρομόνωση και θερμομόνωση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Στάδιο 1 : Πολύ καλός καθαρισμός της πλάκας απο σαθρά υπολείμματα και σκόνες.
Στάδιο 2 : Αποκατάσταση των τραυματισμένων σημείων της πλάκας με ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.
Στάδιο 3 : Αποκατάσταση και διαμόρφωση κλίσεων με ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα.
Στάδιο 4 : Διπλή επάλειψη της πλάκας με τσιμεντοειδές υγρομονωτικό καθώς και αποκατάσταση των υδρορροών.
Στάδιο 5 : Τοποθέτηση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης για θερμομόνωση.
Στάδιο 6: Τοποθέτηση ειδικού αποστραγγιστικού γεωυφάσματος πάνω απο την θερμομόνωση για την επιπλέον προστασία του θερμομονωτικού υλικού καθώς και την αποστράγγιση των υδάτων.