Θερμοστεγάνωση ταράτσας με την τεχνική του Ανεστραμμένου Δώματος ΙΙ

Σύστημα στεγάνωσης ταράτσας και εκ των υστέρων θερμομόνωση (ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΩΜΑ)

Το σύστημα του ανεστραμμένου δώματος εφαρμόζεται κατά τον παρακάτω τρόπο:

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Στάδιο 1: Τυχόν τοπικές αποκαταστάσεις των κλίσεων , γίνονται με ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα.
Στάδιο 2: Καλός καθαρισμός του υποστρώματος από σκόνες και σαθρά.
Στάδιο 3: Καθολική στεγάνωση του δώματος σε δύο στρώσεις , με το 2 συστατικών ελαστικό , εύκαμπτο τσιμεντοειδές κονίαμα Master seal 545 της εταιρείας BASF.
Στάδιο 4: Σφράγιση ρωγμών και λεπτομερειών με πολυουρεθανική μαστίχη Duroflex Pu.
Στάδιο 5: Πάνω στη στεγάνωση και αφού έχει στεγνώσει , τοποθετούνται με απλή εναπόθεση , πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης DOW Roofmate 50 mm.
Στάδιο 6: Τοποθέτηση γεωϋφάσματος POLYFELT TS – 20 βάρους 125 g/m2 .
Στάδιο 7: Τοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων 40 χ 40 cm πάχους 3 cm (αντιολισθητικές plain white).