Θερμοστεγάνωση ταράτσας με την τεχνική του ανεστραμμένου δώματος.

Aνεστραμμένο Δώμα

Ιδιαιτερότητες:
Παλαιάς κατασκευής πλάκα η οποία είχε σύστημα υγρομόνωσης με ασφαλτόπανο του οποίου η ψηφίδα είχε διαλυθεί
ολοσχερώς και ανεπαρκή θερμομόνωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπυκνωμάτων λόγω υδρατμών στο εσωτερικό της οικίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Στάδιο 1:
Λόγω της μεγάλης φθοράς από το χρόνο η πλάκα δώματος είχε πληγεί ιδιαίτερα. Στα προβληματικά σημεία
καθώς και περιμετρικά του δώματος για τη δημιουργία κλίσεων τοποθετήθηκε επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα μη
συρρικνούμενο.

Στάδιο 2:
Στην πλάκα δώματος μετά από την κατεργασία εξυγίανσής της γίνεται επάλειψη με κονίαμα τσιμεντοειδούς
βάσης δύο συστατικών σε δύο στρώσεις σταυρωτά συνολικού πάχους 2 mm.

Στάδιο 3:
Το δώμα εφ’ όσον πλέον έχει στεγανοποιηθεί γίνεται η εναπόθεση των πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης
για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θερμομόνωση.

Στάδιο 4:
Γίνεται η τοποθέτηση ειδικού γεωυφάσματος.

Στάδιο 5:
Τέλος τοποθετούνται λευκές πλάκες πεζοδρομίου επάνω σε ειδικά στηρίγματα για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη σταθερότητα και για τον αερισμό του υποστρώματος.