Θερμοστεγάνωση Ταράτσας

Το έργο αφορά θερμοστεγάνωση ταράτσας με την τεχνική του ανεστραμμένου δώματος

Ιδιαιτερότητες:
Παλαιάς κατασκευής πλάκα η οποία είχε σύστημα υγρομόνωσης με ασφαλτόπανο του οποίου η ψηφίδα είχε διαλυθεί ολοσχερώς και ανεπαρκή θερμομόνωση με αποτέλεσμα την εμφάνιση συμπυκνωμάτων λόγω υδρατμών στο εσωτερικό της οικίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Στάδιο 1: Λόγω της μεγάλης φθοράς από το χρόνο η πλάκα δώματος είχε πληγεί ιδιαίτερα. Στα προβληματικά σημεία καθώς και περιμετρικά του δώματος για τη δημιουργία κλίσεων τοποθετήθηκε επισκευαστικό τσιμέντοκονίαμα μη συρρικνούμενο.
Στάδιο 2: Στην πλάκα δώματος μετά από την κατεργασία εξυγίανσής της γίνεται επάλειψη με κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης δύο συστατικών σε δύο στρώσεις σταυρωτά συνολικού πάχους 2 mm.
Στάδιο 3: Στο δώμα εφόσον πλέον έχει στεγανοποιηθεί, γίνεται η εναπόθεση των πλακών εξηλασμένης πολυστερίνηςγια να επιτευχθεί όσο το δυνατόν καλύτερη θερμομόνωση.
Στάδιο 4: Γίνεται η τοποθέτηση ειδικού γεωυφάσματος.
Στάδιο 5: Τέλος τοποθετούνται λευκές πλάκες πεζοδρομίου επάνω σε ειδικά στηρίγματα για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σταθερότητα και ο βέλτιστος αερισμός του  υποστρώματος.