Τοπική υγρομόνωση ταράτσας

Τοπική υγρομόνωση ταράτσας σε πολυώροφη οικοδομή.

Ιδιαιτερότητες:
Παλαιάς κατασκευής πλάκα σε πολυώροφη οικοδομή, τραυματισμένης τοπικά από την πάροδο των χρόνων και των καιρικών συνθηκών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :
Στάδιο 1 : Πολύ καλός καθαρισμός της πλάκας απο σαθρά υπολείμματα και σκόνες.
Στάδιο 2 : Αποκατάσταση των τραυματισμένων σημείων της πλάκας με ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα τοπικά.
Στάδιο 3 : Αποκατάσταση και διαμόρφωση κλίσεων με ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα τοπικά.
Στάδιο 4 : Διπλή επάλειψη της πλάκας με τσιμεντοειδές υγρομονωτικό καθώς και αποκατάσταση των υδρορροών τοπικά.